^
წიგნები - სულაკაურის გამომცემლობა - Sulakauri.ge
Sulakauri
English
Latin
Bakur Sulakauri Publishing
English
Latin
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა
Georgian
Georgian
bak'ur sulak'auris gamomtsemloba
Latin