^
uploaded image
uploaded image
Cover
Harry Potter and the Philosopher's Stone—Ultimate Edition DVD Cover
Harry Potter and the Philosopher's Stone—Ultimate Edition DVD Cover
English
Latin
uploaded image
978-9943-5099-9-3
9943-5099-9-6
well-formed
valid hyphenation
ISBN-10 9943-5099-9-6 9943509996
ISBN-13 978-9943-5099-9-3 9789943509993
Agency Uzbekistan
Publisher Adabiyot uchqunlari
2018
Toshkent, Uzbekistan
hardcover
352 pgs.
Garri Potter va Falsafiy tosh
Uzbek
Latin
Title changed; not sure if there are substantial differences in the translation
English
Latin
Ona tilimizda bitilgan bolalar adabiyotini boyitish ishlariga qo'ldan kelgancha hissa qo'shish maqsadida jahon adabiyotining durdonalari sanaladigan ayrim asarlarni о 'zbek tiliga tarjima qilib borishga ahd qildim va ishni Buyuk Britaniyalik bolalar yozuvchisi Joanna Ketlin Rouling qalamiga mansub yetti qismli «Garri Potter» asaridan boshladim. Ushbu asar juda mashhur bo'lib, ko'plab jahon tillariga tarjima qilinganidan xabaringiz bor, albatta. Shunday ekan, yoshlarimizning o'z zamondoshlaridan ortda qolishiga yo'l qo'yib bo'lmasligi haqida о’ylab, Mariya Viktorovna Spivak tomonidan rus tiliga tarjima qilingan «Garri Potter» romanlar turkumini davlat tilimizga, о'zbek tiliga о'girdim.

Asar ustida ishlar ekanman, jonajon о'zbek tilimizning cheksiz boyligidan samarali foydalanish, kitobxonning go'zal tilimizga bo 'lgan hurmati va muhabbatini qo'llab-quvvatlashga urindim.

Asarni о 'qigan yosh kitobxon murakkab hayotning ко’plab jihatlari, yaxshi-yomonliklari, oq-u qorasi, yovuzlik bilan ezgulik о'rtasidagi mangu kurashdan oz bo'lsa-da voqif bo'lishi, qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishib, bilimi oshishiga shubha yo'q.
Uzbek
Latin
In order to contribute as much as possible to the enrichment of children's literature in our native language, I decided to translate into Uzbek some of the masterpieces of world literature, starting with a seven-part work "Harry Potter" by British children's author Joanna Kathleen Rowling. . This work is very popular and you know that it has been translated into many world languages, of course. So, thinking that our young people should not be left behind by their contemporaries, I translated a series of novels "Harry Potter", translated into Russian by Maria Viktorovna Spivak, into our state language, Uzbek.

While working on the work, I tried to make effective use of the infinite richness of our native Uzbek language, to support the reader's respect and love for our beautiful language.

The young reader who reads the book will be aware of many aspects of complex life, good and bad, black and white, the eternal struggle between evil and good, to get acquainted with interesting information and increase his knowledge. there is no doubt.
English
Latin