^
uploaded image
authorized
translation
Latin
Brazil
Os Contos de Beedle, o Bardo
Galician
uploaded image
978-1-78110-679-2
1-78110-679-7
well-formed
valid hyphenation
ISBN-10 1-78110-679-7 1781106797
ISBN-13 978-1-78110-679-2 9781781106792
Agency English language
2017-05-20
eBook
Publisher
Pottermore Publishing
English
Latin
uploaded image
Os Contos de Beedle, o Bardo. Pottermore Publishing. Accessed 2023-01-10.
Os Contos de Beedle, o Bardo. Pottermore Publishing. Accessed 2023-01-10.
Tales of Beedle the Bard
Portuguese