^
Iñaki Mendiguren
Iñaki Mendiguren
Mendiguren, Iñaki
Basque
Latin
Harry Potter and the Philosopher's Stone
Basque
Harry Potter and the Chamber of Secrets
Basque
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Basque
Harry Potter and the Goblet of Fire
Basque
Harry Potter and the Order of the Phoenix
Basque
Harry Potter and the Half-Blood Prince
Basque
Harry Potter and the Deathly Hallows
Basque
uploaded image
authorized
revision
Latin
Harry Potter eta sorgin-harria
Basque
Latin
Urteak ziren Harry Potter sortako lehen liburuak agortuta zeudela, baina arazo teknikoak geneuzkan berriz inprimatu ahal izateko. Hala ere, gaztetxoen irakurzaletasunean eta erreferentzia konpartituen transmisioan bilduma honek duen garrantzi itzela kontuan hartuta, eragozpen horiei aurre egin eta euskal irakurleei eskaini nahi diegu, berriz ere, Harry Potterren abenturak.
Hau ez da berrinprimatze hutsa, ordea. Itzulpena egin zenetik 25 urte pasatu direla kontuan hartuta, eta bitarte honetan euskal itzulpengintzaren mailak oso gora egin duela jakinda, testu guztien errebisio sakonari ekin diogu. Horretan aritu dira Iñaki Mendiguren jatorrizko lanen itzultzailea eta Maialen Berasategi Catalan, itzultzaile trebe, Harry Potterzale peto eta Berria egunkariko zuzentzailea. Emaitza, edizio berritu eta gaurkotu hau, txalogarria da zinez, lehendik ere ona zen testua bikain bihurtuz.
Basque
Latin
The first books in the Harry Potter series had been out of print for years, but we had technical problems before we could reprint them. However, considering the great importance of this collection in the reading of young people and the transmission of shared references, we want to face these objections and offer Basque readers, once again, the adventures of Harry Potter.
This is not a mere reprint, however. Taking into account that 25 years have passed since the translation was made, and knowing that the level of Basque translation has increased greatly in the meantime, we have started a thorough revision of all the texts. This has been done by the translator of Iñaki Mendigu's original works and Maialen Berasategi Catalan, a skilled translator, Harry Potter fan and editor of Berria newspaper. The result, this renewed and updated edition, is truly commendable, turning an already good text into an excellent one.
English
Latin
authorized
revision
Latin
Harry Potter eta sekretuen ganbera
Basque
Latin