^
Darakhshanda Asghar Khokhar
Khokhar, Darakhshanda Asghar
English
Latin
اصغر کھوکھر
کھوکھر, اصغر
Urdu
Arabic (Nastaliq)
asghar khokhar
Latin
Harry Potter and the Philosopher's Stone
Urdu
Harry Potter and the Chamber of Secrets
Urdu
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Urdu
Harry Potter and the Goblet of Fire
Urdu