^
Harry Potter och Fången från Azkaban. Pottermore Publishing. Accessed 2023-01-10.
978-1-78110-566-5
1-78110-566-9
well-formed
valid hyphenation
ISBN-10 1-78110-566-9 1781105669
ISBN-13 978-1-78110-566-5 9781781105665
Agency English language
2015-12-08
eBook
uploaded image