^
Harry Potter och Den Flammande Bägaren. Pottermore Publishing. Accessed 2023-01-10.
978-1-78110-898-7
1-78110-898-6
well-formed
valid hyphenation
ISBN-10 1-78110-898-6 1781108986
ISBN-13 978-1-78110-898-7 9781781108987
Agency English language
2017-09-07
digital file
uploaded image