^
Harry Potter och Fången från Azkaban. Pottermore Publishing. Accessed 2023-01-10.
978-1-78110-897-0
1-78110-897-8
well-formed
valid hyphenation
ISBN-10 1-78110-897-8 1781108978
ISBN-13 978-1-78110-897-0 9781781108970
Agency English language
2017-08-10
digital file
uploaded image